Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delvis ophævelse af lov om fødevarer m.m. (fødevareloven)

 

I medfør af § 63, stk. 2, nr. 1, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer ophæves § 73 i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven) med virkning fra den 1. oktober 2005.

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, den 11. september 2005

Lars Barfoed

/Cammy Wong