Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af forskellige cirkulærer på Fødevarestyrelsens område

 

§ 1. Den 1. januar 2006 ophæves følgende cirkulærer:

1) Cirkulære nr. 7000 af 19. marts 1957 angående farvning af industrifisk, der eksporteres til Forbundsrepublikken Tyskland (Vesttyskland).

2) Cirkulære af 13. marts 1964 om frosne sild og sildefileter.

3) Cirkulære af 25. juni 1964 om frosne sild og sildefileter.

4) Cirkulære nr. 7001 af 7. maj 1969 om fremstilling af dybfrosne rejer.

5) Cirkulære Cirkulære nr. 7000 af 20. marts 1969 angående maksimale vægtindhold i kasser med ferske sild eller sildefileter bestemt til eksport.

6) Cirkulære nr. 7002 af 27. november 1970 angående anvendelse af skind-eller skælslidte rødspætter og andre fladfisk.

7) Cirkulære nr. 13070 af 18. oktober 1974 om detailforhandling af levnedsmidler fra automat.

8) Cirkulære nr. 13075 af 25. oktober 1974 om transport af levnedsmidler.

9) Cirkulære nr. 13080 af 25. oktober 1974 om virksomheder, der tilvirker levnedsmidler.

10) Cirkulære nr. 13045 af 9. juni 1977 om tilvirkning af levnedsmidler (retter) indeholdende æg.

11) Cirkulære nr. 13055 af 12. juli 1977 om indretning af vuggestuekøkkener.

12) Cirkulære af 6. september 1977 om histamin i røget makrel.

13) Cirkulære af 14. november 1978 om detailforhandling af langtidsboldbart L-mærket kød m.v..

14) Cirkulære nr. 13040 af 24. april 1980 om opbevaringstid af flydende konsumisblandinger.

15) Cirkulæreskrivelse nr. 13055 af 12. juni 1980 om indfrysning og frostlagring af fisk på autoriserede frysehuse.

16) Cirkulæreskrivelse nr. 13040 af 29. januar 1981 om langtidsholdbar medister.

17) Cirkulære nr. 13090 af 29. maj 1981 om vareudvalg i levnedsmiddeludsalg.

18) Cirkulære af 10. august 1981 om vareudvalg i levnedsmiddeludsalg.

19) Cirkulære nr. 13040 af 3. februar 1982 om detailforhandling af levnedsmidler fra levnedsmiddelkiosk, bod, vogn og flåde.

20) Cirkulære nr. 7004 af 25. oktober 1982 om syrning (marinering) af sild og makrel.

21) Cirkulære af 12. januar 1983 om bekæmpelse af rotter i virksomheder.

22) Cirkulæreskrivelse nr. 13020 af 1. februar 1983 om den lokale kontrol på levnedsmiddelområdet.

23) Cirkulære nr. 13195 af 16. juli 1984 om ægmasse af udløbere.

24) Cirkulære nr. 13070 af 10. marts 1986 om dispensation fra detailforhandlingsbekendtgørelsens § 9, stk. 4.

25) Cirkulære nr. 13465 af 5. december 1986. Fortegnelse over varesortiment.

26) Cirkulære nr. 7011 af 10. december 1986 om fremstilling af letkonserverede rejer af frosne råvarer.

27) Cirkulære nr. 13145 af 12. marts 1987 om indretning m.m. af vogne, der benyttes til transport af kvalitetssorterede æg.

28) Cirkulære af 28. juni 1993 om registrering af og tilsyn med mælkeproducenter, mælken herfra og transport af mælk.

29) Cirkulære nr. 13085 af 18. marts 1986 om metoder til analyse af margarine m.v..

30) Cirkulære nr. 13350 af 25. april 1995 om international transport af letfordærvelige levnedsmidler (ATP).

 

 

Fødevarestyrelsen, den 21. december 2005

Karin Breck

/Vibeke Ø. Tarpgaard