Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0063
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1308 af 14. december 2005 om mærkning m.v. af fødevarer foretages følgende ændringer:

1. I bilag 5 udgår nummer 4.

2. Som nyt nummer 4 indsættes:

»Fisk og produkter på basis af fisk.

Følgende produkter af fisk betragtes dog ikke som allergene ingredienser: Fiskegelatine anvendt som bærestof for vitamin- eller carotenoidpræparater og for aromaer. Fiskegelatine eller ægte husblas, der anvendes som klaringsmiddel i øl, cider og vin.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. marts 2006.

Fødevarestyrelsen, den 23. februar 2006

Anders Munk Jensen

/Lars Aslo - Petersen