Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om produktion af perlehøns, vagtler, duer, strudsefugle, fasaner og agerhøns samt af ænder til udsætning i virksomheder, der ønsker at samhandle inden for EU

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 125 af 5. marts 1996 om produktion af perlehøns, vagtler, duer, strudsefugle, fasaner og agerhøns samt af ænder til udsætning i virksomheder, der ønsker at sa mhandle inden for EU, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 208 af 17. marts 2006, foretages følgende ændring:

1. § 10 affattes således:

» § 10. Virksomhedens tilstand og indretning skal tilpasses produktionsformen. Hvis der i en virksomhed findes flere fjerkræarter, skal disse holdes fysisk adskilt.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan gråænder, tamænder og gæs holdes sammen, hvis de holdes fysisk adskilt fra andet fjerkræ, herunder andet fjervildt.

Stk. 3. Anlæggene skal være således indrettet, at der er gode hygiejneforhold, at der kan gennemføres sundhedskontrol, og at flokkene så vidt muligt er beskyttede mod indslæbning af smitstoffer.

Stk. 4. Inventaret skal passe til produktionsformen og være af en sådan beskaffenhed, at anlæggene og transportmidlerne til fjerkræ og rugeæg kan rengøres og desinficeres på det mest hensigtsmæssige sted.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. marts 2006.

Fødevarestyrelsen, den 29. marts 2006

P.S.V.

Preben Willeberg

/Birgit Hendriksen

Redaktionel note
  • Lovtidende A 2006, hæfte 60, er omtrykt den 6. april 2006 på grund af en håndteringsfejl, der alene havde betydning for den trykte udgave af bekendtgørelsen