Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse til prøvelses- og vielsesmyndighederne om behandling af sager om navneændring på bryllupsdagen

 

 

Familiestyrelsen fremsender hermed ”Vejledning til prøvelses- og vielsesmyndighederne om behandling af sager om navneændring på bryllupsdagen”.

Den nye ordning træder i kraft den 1. juli 2006.

Ved vielser, der skal finde sted efter den 1. juli 2006, og hvor prøvelsesattesten allerede foreligger, kan borgeren selv sende blanketten ”Navneændring på bryllupsdagen” til ministerialbogsføreren i bopælssognet, eller hvis borgeren er født i Sønderjylland, den kommune, hvor borgerens fødsel er registreret, se vejledningen punkt 2.

Blanketten skal sendes i så god tid, at myndighederne kan nå at behandle sagen inden vielsen.

Den nye ordning betyder, at Familiestyrelsens cirkulæreskrivelse af 13. februar 2006 til kommunerne om vielsesblanketter og den nye navnelov pr. 1. april 2006 og det vedlagte informationsark ”Navneforandring ved vielse eller registrering af partnerskab” bortfalder pr. 1. juli 2006.

Det bemærkes, at der ikke er noget til hinder for, at kommunerne efter anmodning fra parterne udsteder en ny vielsesattest, hvis der efter vielsen gennemføres en navneændring for en af parterne.

Familiestyrelsen, den 27. juni 2006

Dorrit Sylvest Nielsen

/Hanne KristiansenBilag 1

Vejledning til prøvelses- og vielsesmyndighederne om behandling af sager om navneændring på bryllupsdagen

 

Bilag 1 indeholder vejledning nr. 9416 af 27. juni 2006 til prøvelses- og vielsesmyndighederne om behandling af sager om navneændring på bryllupsdagen.

Vejledningen er udeladt her, da den forefindes i Retsinformation.