Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse til samtlige statsamter herunder Københavns Overpræsidium om navneændring på bryllupsdagen

 

 

Den nye navnelov, som trådte i kraft den 1. april 2006, giver ikke umiddelbart mulighed for, at ægtepar kan få deres nye fælles navne på vielsesattesten på bryllupsdagen, fordi det kun er ministerialbogsføreren/personregisterføreren, der har kompetence til at tage stilling til ændring af navn.

Familiestyrelsen har i samarbejde med Kirkeministeriet tilvejebragt en ordning, hvorefter personer i forbindelse med vielsen kan få ændret deres navn på selve bryllupsdagen. De nye navne vil fremgå af vielsesattesten.

Denne ordning, der træder i kraft den 1. juli 2006, er beskrevet i vedlagte ”vejledning til prøvelses- og vielsesmyndighederne om behandling af sager om navneændring på bryllupsdagen” og ”vejledning om navneændring på bryllupsdagen” (til Ministerialbogsførerne) samt i ”vejledning om navneændring på bryllupsdagen” (til Personregisterførerne i de Sønderjyske kommuner).

Såfremt den ønskede navneændring er omfattet af statsamtets kompetence jf. navnelovens § 16, stk. 3, videresender ministerialbogsføreren/personregisterføreren ansøgningen til statsamtet jf. navnelovens § 16, stk. 2. Når statsamtets afgørelse i sagen foreligger, meddeles denne til ministerialbogsføreren/personregisterføreren, som foretager det videre fornødne. Statsamtet skal i disse sager ikke foretage en indrapportering til CPR.

Familiestyrelsen skal anmode statsamtet om, at sager om navneændring på bryllupsdagen behandles så hurtigt, at vielsesmyndigheden kan modtage bekræftelse af det nye navn fra ministerialbogsføreren/personregisterføreren senest 3 hverdage før vielsen.

 

 

Familiestyrelsen, den 27. juni 2006

Dorrit Sylvest Nielsen

/Hanne KristiansenBilag 1

Vejledning til prøvelses- og vielsesmyndighederne om behandling af sager om navneændring på bryllupsdagen

Bilag 1 indeholder vejledning nr. 9416 af 27. juni 2006 til prøvelses- og vielsesmyndighederne om behandling af sager om navneændring på bryllupsdagen.

Vejledningen er udeladt her, da den forefindes i Retsinformation.

 Bilag 2

Vejledning om navneændring på bryllupsdagen (Til Ministerialbogsførerne)

Bilag 2 indeholder vejledning nr. 59 af 1. juli 2006 om navneændring på bryllupsdagen (Til Ministerialbogsførerne i de anerkendte trossamfund) og vejledning nr. 60 af 1. juli 2006 om navneændring på bryllupsdagen (Til Ministerialbogsførerne i Folkekirken).

Vejledningerne er udeladt her, da de forefindes i Retsinformation.

 Bilag 3

Vejledning om navneændring på bryllupsdagen (Til Personregisterførerne i de Sønderjyske kommuner)

 

Bilag 3 indeholder vejledning nr. 62 af 1. juli 2006 om navneændring på bryllupsdagen (Til personregisterførerne i de Sønderjyske kommuner).

Vejledningen er udeladt her, da den forefindes i Retsinformation.