Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0053
 
32006L0060
 
32006L0061
 
32006L0062
 
32206L0059
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer 1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 375 af 28. april 2006 om pesticidrester i fødevarer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 859 af 10. august 2006, foretages følgende ændringer:

1. I Bilag 1 under punktet »Bogstavhenvisning p« ophæves »Bentazon:11. juni 2006«, »Metsulfuron-methyl: 27. september 2006« og »Pyridat: 11. juni 2006«.

2. I Bilag 1 under punktet »Bogstavhenvisning p« indsættes efter »Oxadiargyl: 31. december 2007«: »Oxamyl 19. juli 2010«.

3. I Bilag 1 under punktet »Bogstavhenvisning p« indsættes efter »Picoxystrobin: 13. september 2009«: »Phenmedipham: 9. august 2010«.

4. I Bilag 1 under punktet »Talhenvisninger« indsættes efter »89)«: »90) Triadimefon og triadimenol (summen af triadimefon og triadimenol, 91) Midlertidig maksimalgrænseværdi, som gælder indtil den 1. november 2007 (indtil det dossier, der er omhandlet i bilag III til direktiv 91/414/EØF, er blevet revurderet, og de pågældende deltamethrinformuleringer er blevet registreret på ny i medlemsstaterne, 92) Fenthion og dets oxygenanalog og sulfoxider og sulfoner heraf udtrykt som fenthion, 93) (methyl-N-(3-hydroxyphenyl)carbamat (MHPC) udtrykt som phenmedipham), 94) Midlertidig maksimalgrænseværdi, som gælder indtil den 1. januar 2008 indtil der er forelagt forsøgsdata«.

5. I Bilag 1 under punktet »Talhenvisninger« affattes 13) således: »13) summen af alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan«.

6. I Bilag 2 indsættes maksimalgrænseværdier som angivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse. I tilfælde, hvor der allerede eksisterer maksimalgrænseværdier for de pågældende stoffer for de angivne produkter, ændres disse til de i bilag 1 angivne maksimalgrænseværdier.

7. I Bilag 2 indsættes i gruppen »Bladgrøntsager og friske urter« som nye produkter: »rucola« og »Blade og stilke af kål«.

8. I Bilag 2 indsættes i gruppen »Bælgfrugter tørrede« som nyt produkt »Lupiner« med maksimalgrænseværdien »10p« for stoffet »Glyphosat«.

9. I Bilag 3 indsættes maksimalgrænseværdier som angivet i bilag 2 til denne bekendtgørelse. I tilfælde, hvor der allerede eksisterer maksimalgrænseværdier for de pågældende stoffer for de angivne produkter, ændres disse til de i bilag 2 angivne maksimalgrænseværdier.

10. I Bilag 4A indsættes maksimalgrænseværdier som angivet i bilag 3 til denne bekendtgørelse. I tilfælde, hvor der allerede eksisterer maksimalgrænseværdier for de pågældende stoffer for de angivne produkter, ændres disse til de i bilag 3 angivne maksimalgrænseværdier.

11. I Bilag 4B indsættes maksimalgrænseværdier som angivet i bilag 4 til denne bekendtgørelse. I tilfælde, hvor der allerede eksisterer maksimalgrænseværdier for de pågældende stoffer for de angivne produkter, ændres disse til de i bilag 4 angivne maksimalgrænseværdier.

12. I Bilag 6 indsættes maksimalgrænseværdier som angivet i bilag 5 til denne bekendtgørelse. I tilfælde, hvor der allerede eksisterer maksimalgrænseværdier for de pågældende stoffer for de angivne produkter, ændres disse til de i bilag 5 angivne maksimalgrænseværdier.

13. I Bilag 6 indsættes følgende note efter note »31)«: »32) Summen af dichlorprop-p og dets salte, estere og konjugater udtrykt som dichlorprop-p«.

14. I Bilag 6 udgår »Boscalid« i produktet »hovedsalat« med maksimalgrænseværdien »3,0« mg/kg.

§ 2

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 9. december 2006, jf. dog stk. 2-8.

Stk. 2. For følgende stoffer træder bestemmelserne i denne bekendtgørelse i kraft den 30. december 2006: Carbaryl, deltamethrin, endosulfan, fenitrothion og methidathion.

Stk. 3. For følgende stoffer træder bestemmelserne i denne bekendtgørelse i kraft den 21. januar 2007: Trifloxystrobin, thiabendazol, abamectin, myclobutanil, glyphosat, thimethylsulfonium-kation, fenpropimorph, atrazin, azinphos-ethyl, cyfluthrin, ethephon, fenthion, methamidophos, methomyl, paraquat og triazophos.

Stk. 4. For stoffet pyraclostrobin træder bestemmelserne i denne bekendtgørelse i kraft den 21. april 2007.

Stk. 5. For følgende stoffer træder bestemmelserne i denne bekendtgørelse i kraft den 9. december 2007: Fenbutatinoxid, fenhexamid, cyazofamid, linuron, triadimefon og pymetrozin.

Stk. 6. For stoffet Oxamyl træder bestemmelserne i denne bekendtgørelse i kraft den 30. december 2007.

Stk. 7. For følgende stoffer træder bestemmelserne i denne bekendtgørelse i kraft den 21. januar 2008: Desmedipham, Phenmedipham og Chlorfenvinphos.

Stk.8. § 1, stk. 8 træder i kraft den 21. januar 2007

 


 

Fødevarestyrelsen, den 24. november 2006

Anders Munk Jensen

/Susanne V. HansenBilag 1

 


 

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

CITRUSFRUGTER, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

CITRUSFRUGTER

Appelsiner

Citroner

Grapefrugter

 

Lime

Mandariner, clementiner og lign. krydsninger

Pomelo

Andre

Abamectin65)

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

Atrazin

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Azinphos-ethyl

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

Carbaryl

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Chlorfenvinphos36)

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

Cyazofamid

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

Cyfluthrin7)

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

Deltamethrin

(cisdeltamethrin)91)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Desmedipham

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Endosulfan13)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Ethephon

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Fenbutatin-oxid

5

 

 

 

 

 

 

 

Fenhexamid

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Fenitrothion

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

Fenpropi-morph

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Fenthion92)

3

 

 

 

 

 

 

 

Glyphosat

 

0,5 p

 

 

 

0,5 p

 

0,1*p

Linuron

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Methamido-phos

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

Methidathion

2

 

 

 

 

 

 

 

Methomyl/Thiodicarb20)

 

0,5

1

0,5

1

1

0,5

0,05*

Myclobutanil

3

 

 

 

 

 

 

 

Oxamyl94)

 

 

 

 

 

0,02 p

 

0,01*p

Paraquat

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

Phenmedi-pham93)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Pymetrozin

0,3 p

 

 

 

 

 

 

 

Pyraclostrobin

1 p

 

 

 

 

 

 

 

Thiabendazol

5

 

 

 

 

 

 

 

Triadimefon90)

0,1*

 

 

 

 

 

 

 

Triadimenol

(se triadimefon)

 

 

 

 

 

 

 

 

Triazophos

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

Trifloxystrobin

0,3 p

 

 

 

 

 

 

 

Trimethylsul-foniumkation86)

 

0,5 p

 

 

 

0,5 p

 

0,05*p


 


 

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

TRÆNØDDER med skal eller afskallede

TRÆ-NØDDER

Acajounødder

Hasselnødder

Kastanjer

Kokosnødder

Macadamianødder

Mandler

Paranødder

Pecannødder

Pinjekerner

Pistacienødder

Valnødder

Andre

Abamectin65)

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atrazin

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azinphos-ethyl

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbaryl

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorfenvinphos36)

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyazofamid

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfluthrin7)

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltamethrin (cisdelta-methrin)91)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desmedi-pham

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endosulfan13)

0,1*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethephon

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenbutatin-oxid

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenhexamid

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenitrothion

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenpropi-morph

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenthion92)

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glyphosat

0,1*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linuron

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methamido-phos

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methida-thion

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methomyl/Thiodicarb20)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myclobu-tanil

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxamyl94)

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pa raquat

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phenmedi-pham93)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pymetrozin

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyraclostrobin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1*p

 

0.02*p

Thiabenda-zol

0,1*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triadimefon90)

0,2*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triadimenol (se triadime-fon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triazophos

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trifloxystrobin

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimethylsulfonium-kation86)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

KERNEFRUGTER

Friske, tørrede, ubehandlede, frosne, uden tilsat sukker

STENFRUGTER

Friske, tørrede, ubehandlede, frosne, uden tilsat sukker

KERNEFRUGTER

Kvæder

Pærer

Æbler

Andre

STEN-FRUGTER

Abrikoser

Blommer

Ferskner, nektariner og lign. krydsninger

Kirsebær

Andre

Abamectin65)

0,01*

 

 

 

 

0,01*

 

 

 

 

 

Atrazin

0,05*

 

 

 

 

0,05*

 

 

 

 

 

Azinphosethyl

0,02*

 

 

 

 

0,02*

 

 

 

 

 

Carbaryl

0,05*

 

 

 

 

0,05*

 

 

 

 

 

Chlorfenvinphos36)

0,02*

 

 

 

 

0,02*

 

 

 

 

 

Cyazofamid

0,01*p

 

 

 

 

0,01*p

 

 

 

 

 

Cyfluthrin7)

0,2

 

 

 

 

 

0,3

0,2

0,3

0,2

0,02*

Deltamethrin (cisdeltamethrin)91)

 

 

 

0,2

0,1

 

 

 

 

0,2

0,1

Desmedipham

0,05*p

 

 

 

 

0,05*p

 

 

 

 

 

Endosulfan13)

 

 

0,3

 

0,05*

0,05*

 

 

 

 

 

Ethephon

 

 

 

0,5

0,05*

 

 

 

 

3

0,05*

Fenbutatinoxid

2

 

 

 

 

0,05*

 

 

 

 

 

Fenhexamid

0,05*p

 

 

 

 

 

5 p

1 p

5 p

5 p

0,05*p

Fenitrothion

0,01*

 

 

 

 

0,01*

 

 

 

 

 

Fenpropimorph

0,05*

 

 

 

 

0,05*

 

 

 

 

 

Fenthion92)

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0,01*

Glyphosat

0,1*p

 

 

 

 

0,1*p

 

 

 

 

 

Linuron

0,05*p

 

 

 

 

0,05*p

 

 

 

 

 

Methamidophos

0,01*

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

 

0,01*

Methidathion

0,02*

 

 

 

 

 

 

0,2

0,05

 

0,02*

Methomyl/Thiodicarb20)

0,2

 

 

 

 

 

0,2

0,5

0,2

0,1

0,05*

Myclobutanil

0,5

 

 

 

 

 

0,3

0,5

0,5

1

0,02*

Oxmyl94)

0,01*p

 

 

 

 

0,01*p

 

 

 

 

 

Paraquat

0,02*

 

 

 

 

0,02*

 

 

 

 

 

Phenmedipham93)

0,05*p

 

 

 

 

0,05*p

 

 

 

 

 

Pymetrozin

0,02*p

 

 

 

 

 

0,05 p

 

0,05 p

 

0,02*p

Pyraclostrobin

0,3p

 

 

 

 

 

0,2 p

0,1 p

0,2 p

0,2 p

0,02*p

Thiabendazol

 

 

5

5

0,05*

0,05*

 

 

 

 

 

Triadimefon90)

 

 

 

0,2

0,1*

0,1*

 

 

 

 

 

Triadimenol (se triadimefon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triazophos

0,01*

 

 

 

 

0,01*

 

 

 

 

 

Trifloxystrobin

0,5 p

 

 

 

 

 

1 p

0,2 p

1 p

1 p

0,02*p

Trimethylsulfoniumkation86)

0,05*p

 

 

 

 

0,05*p

 

 

 

 

 


 


 

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

BÆR OG SMÅFRUGTER I, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

BÆR OG SMÅFRUGTER

Spisedruer og druer til vin

Spisedruer

Druer til vin

Jordbær, dyrkede

Stængelfrugter, dyrkede

Brombær

Hindbær

Korbær

Loganbær

Andre

Abamectin65)

 

0,01*

 

 

0,1

 

0,1

0,1

 

 

0,01*

Atrazin

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azinphosethyl

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbaryl

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorfenvinphos36)

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyazofamid

 

0,5 p

 

 

0,01*p

0,01*p

 

 

 

 

 

Cyfluthrin7)

 

0,3

 

 

0,02*

0,02*

 

 

 

 

 

Deltamethrin (cisdeltamethrin)91)

 

0,2

 

 

0,2

 

0,5

0,5

 

 

0,05 *

Desmedipham

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endosulfan13)

 

0,5

 

 

0,05*

0,05*

 

 

 

 

 

Ethephon

 

1

 

 

0,05*

0,05*

 

 

 

 

 

Fenbutatinoxid

 

2

 

 

1

 

5

5

 

 

0,05*

Fenhexamid

 

5 p

 

 

5 p

10 p

 

 

 

 

 

Fenitrothion

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenpropimorph

 

0,05*

 

 

1

1

 

 

 

 

 

Fenthion92)

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glyphosat

 

0,5 p

 

 

0,1*p

0,1*p

 

 

 

 

 

Linuron

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methamidophos

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methidathion

 

0,02*

 

 

0,02*

0,02*

 

 

 

 

 

Methomyl/Thiodicarb20)

 

 

0,05*

1

0,05*

0,05*

 

 

 

 

 

Myclobutanil

 

1

 

 

1

 

1

1

 

 

0,02*

Oxamyl94)

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraquat

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phenmedipham93)

 

0,05*p

 

 

0,1*p

0,05*p

 

 

 

 

 

Pymetrozin

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyraclostrobin

 

 

1 p

2 p

0,5 p

0,02*p

 

 

 

 

 

Thiabendazol

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triadimefon90)

 

2

 

 

0,5

0,1*

 

 

 

 

 

Triadimenol (se triadimefon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triazophos

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trifloxystrobin

 

5 p

 

 

0,5*p

0,02*p

 

 

 

 

 

Trimethylsulfoniumkation86)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

BÆR OG SMÅFRUGTER II, friske, tørrede, frosne, ubehandlede, uden tilsat sukker

BÆR OG SMÅFRUGTER

Andre små-frugter og bær, dyrkede

Blåbær

(Vaccin myrtil)

Ribs og solbær

Stikkelsbær

Tranebær

Andre

Vildtvoksende bær og frugter

Abamectin65)

 

0,01*

 

 

 

 

 

0,01*

Atrazin

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Azinphosethyl

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

Carbaryl

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorfenvinphos36)

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

Cyazofamid

 

0,01*p

 

 

 

 

 

0,01*p

Cyfluthrin7)

 

0,02*

 

 

 

 

 

0,02*

Deltamethrin (cisdeltamethrin)91)

 

 

 

0,5

0,2

 

0,05*

0,05*

Desmedipham

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Endosulfan13)

 

0,05*

 

 

 

 

 

0,05*

Ethephon

 

 

 

5

 

 

0,05*

0,05*

Fenbutatinoxid

 

0,05*

 

 

 

 

 

0,05*

Fenhexamid

 

5 p

 

 

 

 

 

0,05*p

Fenitrothion

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

Fenpropimorph

 

1

 

 

 

 

 

0,05*

Fenthion92)

 

 

 

 

 

 

 

 

Glyphosat

 

0,1*p

 

 

 

 

 

0,1*p

Linuron

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Methamidophos

 

 

 

 

 

 

 

 

Methidathion

 

0,02*

 

 

 

 

 

0,02*

Methomyl/Thiodicarb20)

 

0,05*

 

 

 

 

 

0,05*

Myclobutanil

 

 

 

1

1

 

0,02*

0,02*

Oxamyl94)

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraquat

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

Phenmedipham93)

 

0,05*p

 

 

 

 

 

0,05*p

Pymetrozin

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Pyraclostrobin

 

0,02*p

 

 

 

 

 

0,02*p

Thiabendazol

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Triadimefon90)

 

1

 

 

 

 

 

0,1*

Triadimenol (se triadimefon)

 

 

 

 

 

 

 

 

Triazophos

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

Trifloxystrobin

 

 

 

1 p

1 p

 

0,02*p

0,02*p

Trimethylsulfoniumkation86)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

DIVERSE FRUGTER, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

DIVERSE FRUGTER

Ananas

Avocadoer

Bananer

Dadler

Figner

Granatæbler

Kiwi

Kumquat

Litchiblommer

Mango

Oliven

Papaya

Passionsfrugter

Andre

Abamectin65)

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atrazin

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azinphosethyl

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbaryl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

0,05*

Chlorfenvinphos36)

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyazofamid

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfluthrin7)

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltamethrin (cisdeltamethrin)91)

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

1

 

 

0,05*

Desmedipham

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endosulfan13)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethephon

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05*

Fenbutatinoxid

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05*

Fenhexamid

 

 

 

 

 

 

 

10 p

 

 

 

 

 

 

0,05*p

Fenitrothion

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenpropimorph

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05*

Fenthion92)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

0,01*

Glyphosat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 p (til olie)