Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza hos vilde fugle

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 940 af 14. september 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza hos vilde fugle foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3 , og § 18, stk. 2 , ændres »bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med fund af højpatogen aviær influenza i fjerkræ« til: » bekendtgørelse om bekæmpelse af højpatogen aviær influenza«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007.

Fødevarestyrelsen, den 21. juni 2007

P.S.V.

Preben Willeberg

/Christian Strøyer