Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Specifikationer for embedsstempel
Den fulde tekst

Cirkulære om embedsstempler

 

For at ensrette Fødevarestyrelsens brug af embedsstempler, skal det i bilag 1 angivne stempel på engelsk anvendes ved stempling af eksportcertifikater for fødevarer, levende dyr og animalske biprodukter.

§ 1. Ved bestilling af embedsstempler skal det sikres, at stemplet har de i bilag 1 angivne specifikationer.

§ 2. I hver kontrolafdeling skal der foreligge en ajourført liste over samtlige embedsstempler, der anvendes inden for kontrolafdelingens område. Embedsstempler skal opbevares således, at misbrug undgås.

§ 3. Kopier af certifikater skal stemples med teksten »copy« med rød stempelfarve. Stemplet skal være tydeligt, men der stilles ikke herudover krav til størrelse og skrifttype.

§ 4. Landbrugsministeriets cirkulære af 5. april 1946 ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 10. juli 2007

Tinne Stissing JensenBilag 1

Specifikationer for embedsstempel

BG839_1.JPG Size: (633 X 804)