Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om adresseringsmellemnavne/egentlige mellemnavne til personregisterførerne

 

Enkelte borgere har fået den opfattelse, at de har mistet deres mellemnavn i forbindelse med, at den nye navnelov trådte i kraft i april 2006. Disse mennesker bærer ofte et adresseringsmellemnavn, som de ikke har mistet.

Reglerne før 1. april 2006:

Et adresseringsmellemnavn er ikke et mellemnavn, der bæres efter navnelovens regler. Det er et navn, gifte mennesker kunne få registreret i CPR/Folkeregistret, og som kan benyttes af offentlige myndigheder og private bl.a. til maskinel adressering til de enkelte borgere. Reglerne om adresseringsmellemnavne var reguleret i Bekendtgørelse nr. 842 af 13. oktober 2003 om folkeregistrering (nu ophævet).

Følgende navne kunne registreres i CPR/Folkeregistret som adresseringsmellemnavne:

– Bar anmelderen eget efternavn, kunne han/hun få den nuværende ægtefælles eget efternavn eller et giftenavn, anmelderen tidligere havde ført.

– Bar anmelderen den nuværende ægtefælles eget efternavn som giftenavn, kunne han/hun få sit eget efternavn eller den nuværende ægtefælles mellemnavn, hvis ægtefællerne bar fælles efternavn eller et giftenavn anmelderen tidligere havde ført.

Det fremgik af ægteskabsblanketterne, der blev udfyldt i forbindelse med en vielse, at der var tale om et adresseringsmellemnavn.

Reglerne efter 1. april 2006:

Med navneloven, der trådte i kraft 1. april 2006, blev mulighederne for at registrere adresseringsmellemnavne ophævet, men i stedet blev muligheden for at antage mellemnavne efter navnelovens § 11 udvidet. For eksempel er det blevet muligt at antage sit tidligere førte efternavn som et egentligt mellemnavn, og det er ligeledes blevet muligt at få ægtefællens mellemnavn som mellemnavn, hvis ægtefællen samtykker. Skulle en bærer af et adresseringsmellemnavn ønske at få det som et mellemnavn, skal vedkommende ansøge herom, og da der er tale om en navneændring, skal der betales gebyr herfor.

De adresseringsmellemnavne, der er anmeldt til CPR/Folkeregistret før 1. april 2006, kan forblive registreret indtil personen ændrer navn eller beder CPR/Folkeregistret om at få adresseringsmellemnavnet slettet. Dette følger af navnelovens § 30. Der er således ingen, der har mistet et mellemnavn i forbindelse med den nye lov, men den nye lov giver mulighed for, at et adresseringsmellemnavn kan blive et egentligt mellemnavn, såfremt betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Det er op til den enkelte myndighed hvorvidt de vil medtage folks adresseringsmellemnavne. Det er Familiestyrelsen bekendt, at man f.eks. i pas og kørekort på begæring kan få medtaget adresseringsmellemnavnet, som det er anført i CPR/folkeregistret.

Adresseringsmellemnavne medtages ikke i udskrifter fra Personregistret (tidligere DNK).

Familiestyrelsen, den 9. august 2007

Merethe Johansen