Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Resume

Ved fremstilling og montering af en finerkrone 4+ blev aftrykket til kronen taget af tandlægens klinikassistent, der også påsatte en provisorisk krone. Ved en efterfølgende konsultation cementerede klinikassistenten finerkronen på 4+. 3 dage senere foretog klinikassistenten aflastning af finerkronen. Efterfølgende foretog tandlægen fornyet aflastning af finerkronen ved 2 konsultationer og slutteligt, da tanden 4+ føltes for høj, foretog tandlægen ved den sidste konsultation beslibning, til biddet var tilpas.

Sundhedsstyrelsen fandt det kritisabelt, at tandlægen lod sin klinikassistent udføre hele aftryksforløbet på 4+ selvstændigt, idet proceduren indeholder arbejdsfaser, der skal udføres med en sådan præcision, at det må anses for en instrumental behandling.

Styrelsen fandt tillige, at det var yderst kritisabelt, at tandlægen ikke kontrollerede, om finerkronen passede på tanden og ved sammenbid, inden den blev cementeret. Sundhedsstyrelsen anførte desuden, at det var kritisabelt, at tandlægen lod sin klinikassistent cementere finerkronen helt selvstændigt, idet klinikassistenten ikke har uddannelsesmæssig baggrund for at vurdere resultatet, ligesom fjernelse af overskydende cement er en instrumentel behandling. Sundhedsstyrelsen fandt det uacceptabelt, at tandlægen lod klinikassistenten anvende roterende instrumenter i munden på patienterne, og hertil kom, at styrelsen fandt, at de gentagne beslibninger på finerkronen på 4+ antageligt var nødvendiggjort af, at kronen ikke var kommet helt på plads, da den blev indcementeret. Patientklagenævnet fandt, at tandlægen i sin behandling af patienten ikke havde udvist den omhu og samvittighedsfuldhed, der kræves i henhold til lov om tandlæger, § 12, og Nævnet lagde derved vægt på, at tandlægen havde ladet sin klinikassistent selvstændigt udføre arbejde, der var forbeholdt andre faggrupper. Såvel Sundhedsstyrelsen som Patientklagenævnet forholdt tandlægen, at en gentagelse af de påklagede forhold ville medføre en henvendelse til Statsadvokaten med anmodning om tiltalerejsning jf. § 19 i lov om tandlæger.

Den fulde tekst

Tandlægebehandling.


Ved fremstilling og montering af en finerkrone 4+ blev aftrykket til kronen taget af tandlægens klinikassistent, der også påsatte en provisorisk krone. Ved en efterfølgende konsultation cementerede klinikassistenten finerkronen på 4+. 3 dage senere foretog klinikassistenten aflastning af finerkronen. Efterfølgende foretog tandlægen fornyet aflastning af finerkronen ved 2 konsultationer og slutteligt, da tanden 4+ føltes for høj, foretog tandlægen ved den sidste konsultation beslibning, til biddet var tilpas. Sundhedsstyrelsen fandt det kritisabelt, at tandlægen lod sin klinikassistent udføre hele aftryksforløbet på 4+ selvstændigt, idet proceduren indeholder arbejdsfaser, der skal udføres med en sådan præcision, at det må anses for en instrumental behandling. Styrelsen fandt tillige, at det var yderst kritisabelt, at tandlægen ikke kontrollerede, om finerkronen passede på tanden og ved sammenbid, inden den blev cementeret. Sundhedsstyrelsen anførte desuden, at det var kritisabelt, at tandlægen lod sin klinikassistent cementere finerkronen helt selvstændigt, idet klinikassistenten ikke har uddannelsesmæssig baggrund for at vurdere resultatet, ligesom fjernelse af overskydende cement er en instrumentel behandling. Sundhedsstyrelsen fandt det uacceptabelt, at tandlægen lod klinikassistenten anvende roterende instrumenter i munden på patienterne, og hertil kom, at styrelsen fandt, at de gentagne beslibninger på finerkronen på 4+ antageligt var nødvendiggjort af, at kronen ikke var kommet helt på plads, da den blev indcementeret. Patientklagenævnet fandt, at tandlægen i sin behandling af patienten ikke havde udvist den omhu og samvittighedsfuldhed, der kræves i henhold til lov om tandlæger, § 12, og Nævnet lagde derved vægt på, at tandlægen havde ladet sin klinikassistent selvstændigt udføre arbejde, der var forbeholdt andre faggrupper. Såvel Sundhedsstyrelsen som Patientklagenævnet forholdt tandlægen, at en gentagelse af de påklagede forhold ville medføre en henvendelse til Statsadvokaten med anmodning om tiltalerejsning jf. § 19 i lov om tandlæger.

Redaktionel note
  • Offentliggjort i Sundhedsvæsenets Patientklagenævns årsberetning for 1993/94