Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Resume

Læge havde ikke foretaget pulskontrol og lyttet på hjerte og lunger på en 59-årig mand med stærk svien og konstante smerter i brystet og som dagen efter fik konstateret blodprop i hjertet, hvilket Patientklagenævnet beklagede overfor lægen

Den fulde tekst

Fejl i forbindelse med undersøgelse


5.4.1. Fejl i forbindelse med undersøgelse.

59-årig mand tilkalder vagtlæge på grund af stærk svien og konstante smerter i brystet. Den tilkaldte læge fastslår, at det drejer sig om halsbrand, og tilråder syreneutraliserende medicin.

Den følgende dag tiltager symptomerne, og manden bliver af ny vagtlæge indlagt akut. På sygehuset konstateres en mindre blodprop i hjertet.

Der er modstridende oplysninger vedrørende undersøgelsens forløb i hjemmet. Den først tilkaldte vagtlæge mener, at han fik oplysninger om svie i maven og brystet, og han skønnede, at patienten så så frisk ud, at der ikke kunne være tale om en blodprop. Han undersøgte ham derfor ikke nærmere med hensyn til puls og blodtryk. Uanset de modstridende oplysninger var Patientklagenævnet enig med Sundhedsstyrelsen i, at lægen i denne situation hos en 59-årig mand som et mindstemål burde have foretaget pulskontrol og lyttet på hjerte og lunger.

Patientklagenævnet meddelte i overensstemmelse hermed lægen en beklagelse af hans handlemåde.

Redaktionel note
  • Offentliggjort i Sundhedsvæsenets Patientklagenævns Årsberetning for 1989 side 42