Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Resume

En kvinde der indlægges m.h.p. fjernelse af knude i brystet, opdager efter operationen, at knuden ikke er fjernet. Derimod er et andet parti fra brystet fjernet. Patientklagenævnet beklagede over for overlægen, at man på den kirurgiske afdeling ikke havde fulgt - eller ikke havde - en klar procedure i tilfælde af ikke isolerbare tumorer med hensyn til præcisering af, hvilket område der skal bortskæres.

Den fulde tekst

Fejl i forbindelse med lokalisering af operationsfelt


5.4.3. Fejl i forbindelse med lokalisering af operationsfelt.

En kvinde bliver henvist af praktiserende læge til den regionale kirurgiske afdeling med henblik på undersøgelse af en knude i brystet. Først gennemføres mammografi og finnålsundersøgelse, som viser suspekte celler. Derefter indlægges patienten med henblik på operativ fjernelse af knuden. Da forbindingen nogle dage senere tages af, opdager patienten, at knuden ikke er fjernet. Derimod er et andet parti fra brystet fjernet.

Patientens ægtefælle klager på vegne af hustruen over behandlingen. Sagen er belyst ved udtalelser fra de involverede læger samt hospitalsjournal.

Patientklagenævnet beklagede i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens indstilling overfor overlægen, at man på den kirurgiske afdeling ikke havde fulgt - eller ikke havde - en klar procedure i tilfælde af ikke palpable eller isolerbare tumorer med hensyn til præcisering af, hvilket område der skal bortskæres.

Patientklagenævnet tilføjede, at nævnet fandt det meget beklageligt, hvis der ikke på kirurgiske afdelinger er fastsat en procedure, så det er muligt for den opererende kirurg at sikre sig, at patienten er informeret om indgrebet, inden det foretages. I det konkrete tilfælde kunne dette yderligere have ført til en korrekt beskrivelse af, hvilken del af brystet, der skulle fjernes.

Redaktionel note
  • Offentliggjort i Sundhedsvæsenets Patientklagenævns Årsberetning for 1989 side 44