Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Godkendelse af salg af bekæmpelsesmiddel nægtet idet, midlet fandtes at ville medføre forurening af grundvandet, der ville overstige grænseværdier for rester af pesticider og beslægtede produkter.

Den fulde tekst

Bekæmpelsesmidler - godkendelse

Nr. 14004

Miljøstyrelsens afgørelse af 14. november 1986.

I en sag om godkendelse af salg af et bekæmpelsesmiddel, jf. lov om kemiske stoffer og produkter, kap. 7, nægtet godkendelse under henvisning til, at anvendelsen af midlet ville medføre en forurening af grundvandet, der oversteg grænseværdier for rester af pesticider og beslægtede produkter, jf. bek. nr. 515 af 29. august 1988 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Afgørelsen er truffet i medfør af dagældende lov nr. 212 af 23. maj 1979 om kemiske stoffer og produkter, senest ændret ved lov nr. 341 af 24. maj 1989, jf. lovbek. nr. 566 af 15. august 1989. (Mst. j.nr. 85-754-1077), Mst. skrivelse af 14. november 1986.

Officielle noter

Jf. M BEK nr 515 af 29/08/1988

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg