Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Indenrigsministeriet har i dag i anledning af en konkret henvendelse udtalt, at der ikke ud fra et kommunalretligt synspunkt vil være noget til hinder for, at en kommunalbestyrelse beslutter at fremstille en fremmedsproget informationspjece om det danske kommunestyre. Det må dog være en forudsætning, at pjecen udarbejdes på de vigtigste af de fremmedsprog, som er repræsenteret i kommunens befolkning, samt at pjecen ikke indeholder valgagitation for de enkelte kandidatlister.

Den fulde tekst

En kommunalbestyrelses adgang til at lade fremstille en fremmedsproget informationspjece om det danske kommunestyre

I skrivelse af 28. august 1981 har byrådet under henvisning til en skrivelse fra partiet Venstres Helsingørkreds, forespurgt, om en kommune lovligt må yde tilskud til og forestå udgivelsen af en pjece på et par af de vigtigste indvandrersprog, som kort fortalte om det danske kommunestyre. Efter partiet Venstres opfattelse ville det i denne forbindelse være naturligt at lade de enkelte politiske partier få stillet lidt plads til rådighed for at kunne redegøre for deres standpunkter.

I denne anledning skal man oplyse, at der ikke ud fra et kommunalretligt synspunkt vil være noget til hinder for, at en kommunalbestyrelse beslutter at fremstillle en fremmedsproget informationspjece om det danske kommunestyre. Det må dog være en forudsætning, at pjecen udarbejdes på de vigtigste af de fremmedsprog, som er repræsenteret i kommunens befolkning, samt at pjecen ikke indeholder valgagitation for de enkelte kandidatlister.

Officielle noter

Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1981 3.2.