Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Udtalt, at der, hvis der i en kommunalbestyrelses valgperiode ved vedtægtsændring oprettes eller nedlægges stående udvalg, sker en så væsentlig ændring af forudsætnigerne for valg til kommunalbestyrelsens stående udvalg, at der skal finde en fornyet konstituering sted af alle de stående udvalg. Der vil ved den fornyede konstituering være adgang til om ønsket at anmelde en ny gruppedeling.

Den fulde tekst

Fremgangsmåden i forbindelse med ændring af udvalgsstrukturen i en kommunalbestyrelses valgperiode. (* 1)


I forbindelse med, at indenrigsministeriet i skrivelse af 15. juli 1982 har stadfæstet visse ændringer af Høje-Taastrup kommunes styrelsesvedtægt, hvorefter der bl.a. er oprettet endnu et stående udvalg, udvalget for faste ejendomme, har borgmesterkontoret i skrivelse af 21. juli 1982 udbedt sig vejledende udtalelser fra indenrigsministeriet om forskellige spørgsmål.

I denne anledning skal man meddele, at der, hvis der i en kommunalbestyrelses valgperiode ved vedtægtsændring oprettes eller nedlægges stående udvalg, sker en så væsentlig ændring af forudsætningerne for valg til kommunalbestyrelsens stående udvalg, at der skal finde en fornyet konstituering sted af alle de stående udvalg. Der vil ved den fornyede konstituering være adgang til om ønsket at anmelde en ny gruppedeling.

Det tilkommer en valggruppe selv at afgøre, hvilket af dens medlemmer der skal udpeges til en bestemt udvalgsplads. Hvis gruppen ikke selv er i stand til at tilvejebringe et resultat inden en frist, der kan fastsættes af kommunalbestyrelsen, må kommunalbestyrelsen kunne tage initiativ til lodtrækning mellem gruppens medlemmer. Om fornødent vil udpegelsen til en bestemt udvalgsplads kunne foretages ved stemmeflerhed blandt gruppens medlemmer.

Der er intet til hinder for, at en gruppe, mår den udøver udpegelsesretten, kan overlade en eller flere af de pladser, der tilkommer valggruppen, til medlemmer af kommunalbestyrelsen uden for valggruppen, hvis dette medlem/disse medlemmer er villige til at modtage valg.

P.M.V.

E.B.

Helle Skjerbæk

Officielle noter

(* 1) Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1982 1.10.