Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fritagelse for at søge dispensation efter ligebehandlingsloven

Bekendtgørelse nr. 757 af 5. december 1989 om fritagelse for at søge dispensation efter ligebehandlingsloven ophæves den 6. september 2000.

Arbejdsministeriet, den 14. august 2000

Ove Hygum

/E. Edelberg