Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Adoptivbarn fik aktindsigt i sin adoptionssag fra 1986 som part i sagen.

Den fulde tekst

Adoption. Aktindsigt for adoptivbarn.


Et adoptivbarn ansøgte om aktindsigt i sin adoptionssag fra 1986.

Justitsministeriets lovafdeling udtalte mundtligt, at adoptivbarnet måtte anses som part i adoptionssagen i relation til spørgsmålet om aktindsigt, og at dette også gjaldt vedrørende akter indgået i sagen, før barnet blev myndig.

Familieretsdirektoratet gav barnet aktindsigt.

Officielle noter

Ingen