Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Nedsættelse af ægtefællebidrag p.g.a. bidragsberettigedes manglende udnyttelse af erhvervsevnen.

Den fulde tekst

Ægtefællebidrag. Manglende udnyttelse af erhvervsevnen.


Statsamtet afslog at nedsætte eller aftrappe et ægtefællebidrag på 7.000 kr. månedligt. Bidragspligtige havde en årlig indkomst på 440.000 kr. og bidragsberrettigedes eneste indkomst var ægtefællebidraget. Statsamtet fandt, at bidragsberettigede i tilstrækkelig omfang udnyttede sin erhvervsevne ved at være tilmeldt arbejdsformidlingen.

Civilretsdirektoratet lagde til grund, at arbejdsløsheden for sygeplejersker ikke kunne antages at være hovedårsag til, at bidragsberrettigede intet arbejde havde haft i 6 år. Bidragsberettigedes erhvervsevne blev herefter vurderet ud fra, hvad en sygeplejerske på første løntrin ville tjene.

Civilretsdirektoratet nedsatte bidraget til 2.000 kr. månedlig med en frist på 3 måneder således, at bidragsberettigede fik rimelig tid til at finde passende arbejde.

Officielle noter

Ingen