Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Familieretsdirektoratet stadfæstede statsamtets afgørelse, hvorved man afslog moderens ansøgning om, at faderen pålagdes at betale beklædningsbidrag, idet barnet på tidspunktet for moderens ansøgning befandt sig uden for den normale konfirmationssituation.

Den fulde tekst

Beklædningsbidrag. Konfirmationsbidrag. Børnebidrag. Konfirmationssituationen. Barnets alder.


Moderen klagede over, at statsamtet havde afslået hendes ansøgning om bidrag til beklædning i anledning af, at barnet, der var 15 år og 2 måneder gammel, havde opnået konfirmationsalderen.

Barnet var født den 19. juli 1973.

Moderens ansøgning blev modtaget i statsamtet den 19. juli 1988. Moderen havde over for statsamtet oplyst, at hovedparten af barnets kammerater blev konfirmeret i 1987, at en af hans kammerater blev konfirmeret den 17. april 1988, samt at nogle af hans kammerater skulle konfirmeres i 1989.

Familieretsdirektoratet lagt ved afgørelsen vægt på disse forhold og fandt således ud fra oplysningerne om, hvornår hovedparten af barnets kammerater blev konfirmeret, tidspunktet for ansøgningen og barnets alder ved ansøgningen, at barnet på tidspunktet for ansøgningen befandt sig uden for den normale konfirmationssituation.

Ansøgningen var således indgivet for sent, og Familieretsdirektoratet stadfæstede statsamtets afgørelse.

Officielle noter

Ingen