Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet udtalte i en sag om adoption af et 18-årigt plejebarn, at der ikke var hjemmel i adoptionsloven til at meddele adoptionsbevilling uden barnets samtykke.

Den fulde tekst

Adoption. Barnets samtykke. Barnet over 18 år.


Statsamtet forelagde en sag om adoption af et 18-årigt plejebarn, der var hjerneskadet. Det var tvivlsomt, om barnet forstod konsekvenserne af adoptionen. Civilretsdirektoratet udtalte, at der ikke er mulighed for at gennemføre en adoption af et barn over 18 år uden barnets samtykke. Såfremt barnet mangler evnen til at afgive en retlig erklæring om adoptionen, vil en adoption ikke kunne gennemføres.

Officielle noter

Ingen