Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Et barns egenindtægt som udgangspunkt uden betydning for fastsættelse af konfirmationsbidrag. Børneopsparing kunne ikke fritage for betaling af konfirmationsbidrag.

Den fulde tekst

Konfirmationsbidrag. Børnebidrag. Barnets egen indtægt. Børneopsparingskonto.

Faderen klagede over, at statsamtet havde pålagt ham at betale bidrag til udgifterne ved barnets konfirmation.

Det kunne lægges til grund, at barnet i året 1990 i tiden indtil den 15. juli havde tjent ialt 12.943 kr., hvilket svarede til 1.975 kr. månedligt.

Faderens årlige indtægt var ca. 300.0 kr. og moderens årlige indtægt var ca. 166.500 kr.

Det bemærkedes vedrørende nogle af faderen foretagne indbetalinger til barnets børneopsparingskonto, at faderen ikke derved kunne anses at have opfyldt sin forsørgelsespligt i anledning af barnets konfirmation, allerede fordi det var oplyst, at opsparingen var bundet indtil barnets 21. år.

Ved en senere genoptagelse af sagen bemærkedes endvidere, at barnets egne indtægter som udgangspunkt ikke tillægges betydning ved fastsættelse af konfirmationsbidrag.

Officielle noter

Ingen