Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Bidragspligtige, der var selvstændig erhvervsdrivende, havde måttet antage en lønnet medhjælp i stedet for den medhjælpende ægtefælle efter samlivsophævelsen, og Civilretsdirektoratet tillod fradrag herfor.

Den fulde tekst

Bidragssager generelt. Udgifter. Regnskabsproblemer. Selvstændige erhvervsdrivende. Medhjælpende ægtefælle erstattet af lønnet medhjælp.


I mandens regnskaber var fratrukket et beløb for medhjælpende ægtefælle. Manden dokumenterede, at han efter samlivsophævelsen havde måtte antage lønnet medhjælp, hvorfor udgiften til medhjælpende ægtefælle blev anset for at have været reel. Det fulde beløb blev fratrukket på trods af, at lønnen til den nye medhjælp var lavere.

Officielle noter

Ingen