Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Børnebidrag. Ikke grundlag for aktuel nedsættelse af bidraget til et barn, selv om der verserede sag vedrørende bidragspligtiges eventuelle faderskab til et barn til. Heller ikke grundlag for efterfølgende nedsættelse af bidraget til det første barn med tilbagevirkende kraft, hvis bidragspligtige dømmes som far til barn nr. 2 og pålægges bidrag til dette barn.


Barnefaderen var pålagt normalbidraget med tillæg af 100 % til barn nr. 1. Der verserede en sag vedrørende hans eventuelle faderskab til barn nr. 2. Hans indtægt ville ved to børn berettige til normalbidraget med tillæg af 50 %.

Under henvisning til den verserende faderskabssag ansøgte barnefaderen om nedsættelse af bidraget til barn nr. 1.

Civilretsdirektoratet antog, at der ikke ved bedømmelsen af bidraget til det første barn kunne tages hensyn til mulige bidragsforpligtelser, samt at der ikke kunne ske tilbagebetaling af differencen mellem normalbidraget + 50 % og normalbidraget + 100 %, hvis barnefaderen blev dømt som far til barn nr. 2.

Antagelsen beroede på en risikoafvejning af hvem der var nærmest til at bære risikoen for, at der verserer en faderskabssag, hvilket fandtes at være barnefaderen.

Officielle noter

Ingen