Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet dispenserede fra samrådsgodkendelse i et tilfælde, hvor der ikke havde været kontakt mellem de biologiske forældre og ansøgerne, der havde haft barnet i pleje i ca. 10 år.

Den fulde tekst

Adoption. Særlig tilknytning til barnet.


Statsamtet forelagde en sag om adoption af et plejebarn på 13 1/2 år.

Det fremgik af sagen, at den biologiske mor var afgået ved døden, og at den biologiske far havde givet samtykke til adoption.

Barnet havde også selv givet samtykke til adoptionen.

Det fremgik endvidere af sagen, at plejeforholdet havde varet i 10 år, og at det ikke var oprettet med henblik på adoption.

Der havde ikke været noget tilknytningsforhold mellem ansøgerne og de biologiske forældre.

Civilretsdirektoratet tillod adoption uden samrådsgodkendelse.

Officielle noter

Der henvises til Skarrildhusberetningen for 1991 s. 56 ff.