Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Ansøgning om godkendelse af thailandsk skilsmissedom som tilstrækkeligt bevis for, at det thailandske ægteskab er endeligt opløst. Dommen godkendtes, og en thailandsk ægteskabsforbudsbestemmelse måtte respekteres.

Den fulde tekst

Udenlandsk skilsmisse. Ægteskabsforbud. Thailand.


En thailandsk kvinde ansøgte om godkendelse af thailandsk skilsmissedom som tilstrækkeligt bevis for, at det thailandske ægteskab var endeligt opløst.

Dommen godkendtes, efter at ansøgeren havde forelagt en erklæring fra samme domstol, hvorved det bekræftedes, at dommen ikke var påanket og at ankeperioden var udløbet.

Efter det for Civilretsdirektoratet oplyste gælder der dog for kvinden et ægteskabsforbud i 310 dage efter skilsmissen medmindre der forelægges 1) lægeattest for, at kvinden ikke er gravid, 2) attest for, at kvinden har født efter skilsmissen, 3) attest for, at den tidligere ægtemand har giftet sig på ny eller 4) attest for en særlig dom, der berettiger kvinden til at gifte sig på ny.

Efter at kvinden havde forelagt en lægeattest, hvorefter hun ikke var gravid, kunne godkendelse iøvrigt ske uden betingelser.

Officielle noter

Skarrildhus 85, pkt. J.10.