Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet stadfæstede statsamtets ophævelse af statsamtets egen afgørelse og hustrubidrag.

Hustruen havde ved bodelingen udtaget 310.000 kr. kontant, og dette var ikke statsamtet bekendt ved den første afgørelse om hustrubidrag. Statsamtet ophævede derfor selv sin egen afgørelse som truffet på et åbenbart urigtigt økonomisk grundlag, idet der skulle tillægges hustruen en fiktiv renteindtægt for den del af kapitalen, hun ikke havde anvendt til køb af hus med videre.

Den fulde tekst

Ægtefællebidrag/hustrubidrag. Særlig om forholdet til bodelingen. Åbenbart urigtigt økonomisk grundlag. Fiktiv renteindtægt af kapital.


Statsamtet forhøjede den 4. august 1987 et hustrubidrag til 2.000 kr. månedlig med virkning fra den 17. juli 1987.

Statsamtet blev efterfølgende opmærksom på, at hustruen ved bodelingen havde udtaget 310.000 kr. kontant.

Statsamtet ophævede den 29. oktober sin afgørelse af 4. august 1987 som værende truffet på et åbenbart urigtigt økonomisk grundlag, idet der skulle tillægges hustruen en fiktiv renteindtægt for den del af kapitalen, hun ikke havde anvendt til køb af hus, flytning med videre.

Civilretsdirektoratet stadfæstede statsamtets afgørelse.

Officielle noter

Ingen