Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Familieretsdirektoratet dispenserede fra 25-års-reglen i en sag om stedbarnsadoption, hvor den biologiske far var død.

Den fulde tekst

Adoption. Aldersdispensation. Stedbarnsadoption.


Statsamtet havde afslået en 23,8-årig mands ansøgning om stedbarnsadoption af barn på 2,6 år.

Den biologiske far døde, da barnet var 9 måneder gammelt.

Ansøgeren havde fra over et år før barnets fødsel været ansat på de biologiske forældres landbrugsejendom og drev gården videre efter den biologiske fars død. Efter dødsboskiftet blev han gift med barnets biologiske mor.

Familieretsdirektoratet tillod dispensation for 25-års-reglen under henvisning til, at ansøgeren havde boet sammen med barnet fra dets fødsel, og at den biologiske far var død.

Officielle noter

Ingen