Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet godkendte en udenlandsk familieadoption efter at der var indhentet en til-gavns-undersøgelse for barnet.

Den fulde tekst

Adoption. Familieadoption. Til gavn for barnet.


Civilretsdirektoratet anmodede statsamtet om at overveje, hvorvidt en udenlandsk familieadoption var til gavn for barnet.

Barnet var ansøgerens lillesøster og 9 år gammel på ansøgningstidspunktet. Barnets biologiske mor var død, barnet boede fortsat i udlandet, og boede hos ansøgerne, når de hvert andet år var på længerevarende sommerferie i landet.

Efter indhentet til-gavns-rapport godkendte Civilretsdirektoratet, at ansøgerne kunne adoptere uden samrådsgodkendelse.

Officielle noter

Der henvises til Skarrildhusberetningen for 1991 s. 56 ff og 1987 s. 91 ff og cirkulærskrivelse A2/1987 om behandling af sager om udenlandske familieadoptioner.