Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Et børnebidrag havde været bortfaldet p.g.a. barnets egenindtægt, men blev fastsat på ny efter at barnet havde mistet sit arbejde.

Der blev lagt vægt på, at der ikke var gået mere end tre måneder mellem at barnet havde mistet sit arbejde og ansøgningen om, at bidrag blev fastsat på ny.

Der stilles ikke krav om, at børn udnytter deres erhvervsevne.

Den fulde tekst

Børnebidrag. Begyndelsestidspunktet efter at bidraget i en periode havde været bortfaldet p.g.a. barnets egenindtægt. Ikke krav om at børn udnytter erhvervsevne.


Statsamtet havde den 29/12/1992 bestemt, at et børnebidrag skulle bortfalde p.g.a. størrelsen af barnets egenindtægt. Den 19/01/1993 ophørte barnet med at arbejde, og den 30/03/1993 ansøgtes om fastsættelse af bidraget på ny med virkning fra den 20/01/1993. Den 15/07/1993 fastsatte statsamtet bidraget med virkning fra den 20/01/1993.

Civilretsdirektoratet stadfæstede statsamtets afgørelse, idet man lagde vægt på, at der forelå den fornødne kontinuitet mellem den bidragsudløsende begivenhed og ansøgningen, da denne var modtaget i statsamtet inden 3 måneder efter, at barnet var holdt op med at arbejde.

Civilretsdirektoratet tog derimod ikke hensyn til bidragspligtiges anbringende om, at barnet ikke udnyttede sin erhvervsevne, idet der ifølge praksis ikke stilles krav om dette.

Officielle noter

Ingen