Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Det blev lagt til grund, at bidragspligtige havde opfyldt sin forsørgelsespligt ved indbetalinger til en børneopsparingskonto oprettet med henblik på konfirmationen.

Den fulde tekst

Børnebidrag. Konfirmationsbidrag. Børneopsparing. Bortfald af bidrag.


Civilretsdirektoratet ændrede statsamtets afgørelse og lod konfirmationsbidraget på 3.080 kr. bortfalde. Faderen påstod, at børneopsparing, som han havde indbetalt 3.900 kr. på, skulle anvendes til konfirmationen. Moderen anførte, at dette ikke var tilfældet. Moderens tidligere advokat udtalte, at hun i forbindelse med mægling og vilkårsforhandling havde noteret, at indbetalingerne på kontoen skulle tjene til fyldestgørelse af barnets konfirmation.

Civilretsdirektoratet fandt det godtgjort, at beløbet skulle anvendes til konfirmationen, og at det var tilstrækkelig stort til, at faderen havde opfyldt sin forsørgelsespligt.

Officielle noter

Ingen