Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Uddannelsesbidrag til ny uddannelse kunne ikke fastsættes, da barnet allerede havde en afsluttet uddannelse, der var rimeligt indtægtsgivende, og da den nu påbegyndte uddannelse intet havde med den afsluttede at gøre.

Den fulde tekst

Uddannelsesbidrag. Børnebidrag. Barnets anden uddannelse.


Statsamtet bestemte, at faderen som andel af udgifterne til barnets lommepenge under hans ophold på et skoleskib i 5 måneder skulle betale 250,00 kr. månedligt. Opholdet på skoleskibet var krævet af barnets nuværende arbejdsgiver, et rederi.

Det fremgik af sagen, at faderen var pensioneret premierløjtnant og ifølge sin årsopgørelse havde en A-indkomst på ca. 150.00 kr.

Det fremgik endvidere, at barnet havde været udeboende og selvforsørgende siden sit 18 år og nu havde fuldendt en konstabeluddannelse i forsvaret, med hvilket erhverv han nu var ophørt. Barnet havde i de sidste 6-7 måneder af konstabeluddannelsen tjent ca. 93.500 kr.

Familieretsdirektoratet lagde ved afgørelsen vægt på disse forhold og fandt således ikke, at der var grundlag for at pålægge faderen at betale en andel af barnets lommepenge.

Officielle noter

Ingen