Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet tiltrådte en af statsamtet truffet afgørelse om, at normalbidraget til 1 barn ikke skulle bortfalde pga.

bidragspligtiges meget lave indtægt.

Den fulde tekst

Børnebidrag. Bidragspligtig særlig lav indkomst og bidragsberettigedes særlig høje indkomst. Lavere bidrag end normalbidraget.


Statsamtet afslog at lade normalbidraget til 1 barn bortfalde.

Bidragspligtige havde yderligere 2 særbørn og modtog hjælp i henhold til bistandsloven.

Bidragsberettigede tjente 372.0 kr. og forsørgede 2 børn under 18 år hjemme.

Civilretsdirektoratet tiltrådte statsamtets afgørelse.

Officielle noter

Ingen