Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet tiltrådte statatsamtes afgørelse, hvorefter et børnebidrag bortfaldt p.g.a. barnets egenindtægt.

Egenindtægten bestod i lommepenge og fri kost og logi.

Den fulde tekst

Børnebidrag. Barnets egenindtægt (lommepenge og fri kost og logi).


Barnet var ansat som ung pige i huset i London og havde derved en indtægt på pund 40 om ugen samt fri kost og logi.

Bidragspligtige ønskede bortfald af børnebidraget under hensyn til barnets egenindtægt.

Statsamtet lod bidraget bortfalde, idet der til barnets indtægt blev lagt en kapitaliseret værdi af fri kost og logi.

Civilretsdirektoratet stadfæstede afgørelsen, da barnet ved sin personlige arbejdsindsats optjente både lommepenge og fri kost og logi.

Officielle noter

Ingen