Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Adoptivbarn meddeltes afslag på ophævelse af stedbarnsadoption.

Den fulde tekst

Adoption. Ophævelse.

Civilretsdirektoratet afslog at ophæve en stedbarnsadoption.

Adoptivfaderen og den biologiske fader var begge døde.

Civilretsdirektoratet fandt herefter ikke, at der var hjemmel i hverken adoptionslovens § 18, stk. 1, eller stk. 3, til at tillade en ophævelse af adoptionen.

Officielle noter

Ingen