Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En libanesisk mand var på samme tid gift med 2 kvinder. Begge ægteskaber måtte efter Civilretsdirektoratets opfattelse anses for gyldige efter dansk ret.

Den fulde tekst

Udenlandsk vielse/ægteskab Ordre public Bigami Polygami Libanon


Direktoratet for Udlændinge forelagde et spørgsmål om et bigamisk ægteskab, hvor en mandlig asylansøger var indrejst til Danmark fra Libanon med to hustruer, med hvem han var blevet gift med 14 års mellemrum i Libanon. Ingen af ægteskaberne var senere opløst.

Det måtte lægges til grund, at begge ægteskaber var gyldige efter libanesisk ret, hvorfor Civilretsdirektoratet måtte meddele Direktoratet for Udlændinge, at begge ægteskaber måtte anses for gyldige efter dansk ret.

Det tilføjedes, at spørgsmålets endelige afgørelse henhører under domstolene.

Civilretsdirektoratet foranstaltede ikke i den konkrete sag det senest indgåede ægteskab omstødt i medfør af ægteskabslovens § 23, idet Direktoratet for Udlændinges forelæggelse alene vedrørte spørgsmålet om gyldigheden af ægteskaberne.

Officielle noter

Ingen