Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet afslog en ophævelse af en stedbarnsadoption, hvor faderskabet til barnet ikke var retligt fastslået eller anerkendt.

Den fulde tekst

Adoption. Ophævelse af adoption. Barnet under 18 år. Barnets tarv.


Civilretsdirektoratet afslog en ophævelse af en stedbarnsadoption af et mindreårigt barn.

Det fremgik af sagen, at adoptanten og den biologiske mor var separeret, og at faderskabet til barnet ikke var retligt fastslået eller anerkendt.

Civilretsdirektoratet fandt ikke, at en ophævelse af adoptionsforholdet ville være bedst stemmende med barnets tarv.

Officielle noter

Ingen