Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Et adoptivbarn anmodede om oplysning om sine biologiske forældre.

Den fulde tekst

Adoption. Aktindsigt.


Et adoptivbarn anmodede om oplysning om sine biologiske forældre. De biologiske forældres navne fremgik ikke af adoptionssagen.

Familieretsdirektoratet oplyste herefter ansøger om hendes sidst kendte opholdssted i Vietnam inden adoptionen til Danmark.

Officielle noter

Der henvises til Skarrildhusberetningen for 1991 s. 55 og 56 samt cirkulærskrivelse nr. A4/1987 om aktindsigt i adoptionssager.