Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet ændrede en af statsamtet truffet afgørelse, hvor statsamtet havde ladet et hustrubidrag aftrappe, således at bidraget ikke blev aftrappet, men fortsat skulle udgøre 5.500 kr.

månedlig.

Ægteskabet havde varet 23 år, hustruen opgav ved ægteskabets indgåelse en igangværende uddannelse, og hun havde ikke været i arbejde under ægteskabet.

Civilretsdirektoratet fandt, at der forelå særlige omstændigheder.

Den fulde tekst

Ægtefællebidrag/hustrubidrag. Aftrapning. Samliv over 20 år. Særlige omstændigheder.


I en sag, hvor ægteskabet havde varet 23 år og 3 måneder, hvor manden var 49 år og hustruen 46 år ved separationen, og hvor der var betalt bidrag i 11 år og 10 måneder, lod statsamtet bidraget aftrappe.

Der var vilkår om tidsubegrænset bidragspligt fra separationen.

Hustruen opgav ved ægteskabets indgåelse en igangværende uddannelse, og hun havde ikke haft arbejde under ægteskabet.

Civilretsdirektoratet ændrede statsamtets afgørelse, således at der ikke aftrappedes.

Officielle noter

Ingen