Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Familieretsdirektoratet tillod adoption af et barn på trods af at der manglede de fornødne juridiske dokumenter fra barnets hjemland.

Den fulde tekst

Adoption. Fremmedadoption. Udenlandsk samtykke.


Et columbiansk barn på 3 måneder kom til Danmark med henblik på adoption. Ansøgerne var alene i besiddelse af barnets pas.

Adoption Center forsøgte forgæves i flere år at fremskaffe de fornødne juridiske dokumenter fra barnets hjemland.

Da der var forløbet mere end 5 år fra barnets ankomst til Danmark anmodede Familieretsdirektoratet Udenrigsministeriet om at være behjælpelig med at meddele de udenlandske myndigheder, at dansk adoptionsbevilling ville blive udfærdiget, medmindre man inden en vis frist modtog indsigelser herimod.

Henvendelsen udvirkede ingen reaktioner, og Familieretsdirektoratet meddelte herefter, at bevilling kunne udfærdiges på trods af de manglende papirer.

Officielle noter

Ingen