Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Familieretsdirektoratet stadfæstede statsamtets afgørelse, hvorved moderen meddeltes afslag på en ansøgning om fritagelse for at oplyse faderskabet til hendes barn.

Moderen havde tidligere oplyst faderskabet. Der er ikke hjemmel til at meddele moderen fritagelse i medfør af børneloven § 10, stk. 2, såfremt faderskabet tidligere er oplyst.

Den fulde tekst

Fritagelse for oplysning af faderskab


Ingen

Officielle noter

Ingen