Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Familieretsdirektoratet ophævede en af statsamtet truffet afgørelse om fastsættelse af uddannelsesbidrag, idet bidragspligtige havde opfyldt sin forsørgelsespligt ved at oprette en uddannelsesopsparing til barnet.

Den fulde tekst

Børnebidrag/uddannelsesbidrag. Barnets egenindtægt. Uddannelsesopsparing. Ophævelse af åbenbar urigtig afgørelse. Opfyldelse af forsørgelsespligt efter det fyldte 18. år.


Faderen havde, indtil barnet blev ca. 20 år, frivilligt betalt uddannelsesbidrag.

Barnet fik, da han var 20 år, udbetalt en børneopsparingskonto med et indestående på ca. 84.000 kr., indbetalt af manden.

Da børneopsparingen blev udbetalt, ophørte faderen med frivilligt at betale uddannelsesbidrag til barnet, hvorefter moderen søgte om fastsættelse af uddannelsesbidrag.

Statsamtet fastsatte udannelsesbidrag.

Familieretsdirektoratet ophævede statsamtets afgørelse, idet man fandt, at faderen havde opfyldt sin bidragsforpligtelse ved oprettelsen af og indbetalingen på børneopsparingskontoen.

Officielle noter

Ingen