Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet tillod stedbarnsadoption i en sag, hvor aldersforskellen mellem adoptanten og barnet var 12 år og 8 måneder.

Den fulde tekst

Adoption. Aldersdispensation. Stedbarnsadoption.


Statamtet afslog en ansøgning om stedbarnsadoption i en sag, hvor aldersforskellen mellem ansøgeren og barnet var 12 år og 8 måneder.

Det fremgik af sagen, at barnet havde været opfostret hos ansøger i ca. 17 år, at barnet ikke havde kontakt til den biologiske far, og at ansøgeren og den biologiske mor havde et 10 år yngre fællesbarn.

Civilretsdirektoratet tillod adoption uanset den ringe aldersforskel.

Officielle noter

Der henvises til Skarrildhus 1988 s. 51.