Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Statsamtet havde fastsat et dåbsbidrag på 598 kr. med tillæg af 100%.

Civilretsdirektoratet nedsatte bidraget til normalbidraget.

Den fulde tekst

Børnebidrag. Bidragsstørrelse. Andre § 15, stk. 1-bidrag. Dåbsbidrag fastsættes i almindelighed ikke højere end normalbidraget.

Statsamtet fastsatte det løbende bidrag til normalbidraget med tillæg af 100 % og et dåbsbidrag på normalbidraget med tillæg af 100 %.

Civilretsdirektoratet nedsatte dåbsbidraget til normalbidraget, idet der i almindelighed ikke fastsættes højere dåbsbidrag end normalbidraget.

Officielle noter

Der henvises til Civilretsdirektoratets cirkulærskrivelse af 2. juni 1989 om ændring af tidspunktet for regulering af konfirmationsbidrag og dåbsbidrag.