Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Afslag på børnebidrag, da samlivet ikke var ophævet, selvom faderen opholdt sig det meste af tiden i udlandet.

Den fulde tekst

Børnebidrag, generelt. Retten til at kræve bidrag fastsat. Forældrene lever adskilt, men ikke på grund af uoverensstemmelser.


Statsamtet afslog moderens ansøgning om børnebidrag. Moderen klagede og ansøgte om børnebidrag. Moderen boede i Danmark med barnet: moderen modtog dagpenge. Faderen studerede i USSR: han fik kost/logi og lommepenge. Han havde besøgt moderen og barnet i sommerferien 1987, samt i februar og juni 1988. Studieopholdet var aftalt mellem parterne.

Familieretsdirektoratet stadfæstede, idet samlivet ikke var ophævet, selvom faderen opholdt sig det meste af tiden i udlandet.

Officielle noter

Ingen