Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Moderen havde ansøgt rettidigt om børnebidraget, og da det ikke kunne tilregnes hende, at faderskabssagen var trukket ud, blev bidrag i overensstemmelse med hovedreglen herom fastsat med virkning fra barnets fødsel.

Den fulde tekst

Børnebidrag. Den bidragspligtige far inddraget i faderskabssagen fra starten, men først bekendt med den ca. 2 år efter barnets fødsel p.g.a. problemer med at identificere ham. Moderen havde søgt rettidigt om børnebidrag.


Barnet blev født den 04/10/1988. Den bidragspligtige blev opgivet som mulig fader ved ansøgning modtaget i statsamtet den 30/12/1988, men faderen blev p.g.a. problemer med at identificere ham først gjort bekendt med faderskabssagen den 29/11/1990.

Statsamtet fastsatte bidrag med virkning fra barnets fødsel.

Civilretsdirektoratet stadfæstede denne afgørelse, idet man lagde vægt på, at moderen havde søgt rettidigt om bidrag, og at det ikke kunne lægges hende til last, at faderen først blev gjort bekendt med faderskabssagen i november 1990, da dette ikke skyldtes hendes forhaling af faderskabssagen. Uanset et eventuelt indrettelseshensyn til faderen blev bidrag derfor fastsat med virkning fra barnets fødsel.

Officielle noter

Ingen