Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Familieretsdirektoratet afslog en ansøgning om dispensation for samrådsgodkendelse i en situation, hvor ansøgerne og de biologiske forældre havde kendt hinanden i mellem 6 og 10 år. Den biologiske far var ansat i ansøgerens virksomhed, og ansøgerne kendte de biologiske forældre gennem selskabelige sammenkomster på virksomheden.

Den fulde tekst

Adoption. Særlig tilknytning til barnets biologiske forældre.


Statsamtet forelagde en sag, hvor der blev ansøgt om adoption uden samrådsgodkendelse.

Det fremgik af sagen, at ansøgerne havde kendt barnets far i ca. 10 år og barnets mor i ca. 6 år. Barnets far var ansat på ansøgerens virksomhed, og barnets mor kendte ansøgerne gennem selskabelige sammenkomster på virksomheden.

De biologiske forældre havde yderligere 1 barn.

Familieretsdirektoratet fandt ikke, at der bestod et sådant særligt tilknytningsforhold mellem ansøgerne og barnets forældre, at adoption kunne tillades uden samrådsgodkendelse.

Officielle noter

Der henvises til Skarrildhusberetningen for 1991 s. 56 ff.