Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Familieretsdirektoratet stadfæstede en af statsamtet truffet afgørelse om afslag på at tilsidesætte en § 16, jf. § 17-aftale om betaling af normalbidraget med tillæg af 100 %.

Ophør af fælles forældremyndighed er ikke en væsentlig ændring i henseende til børnelovens § 17.

Den fulde tekst

Børnebidrag. Aftaler. § 16, jf. § 17-aftaler. Betingelser for at tilsidesætte sådanne aftaler. Ændring af forældremyndighed.

Faderen og moderen havde i forbindelse med separation den 15. april 1986 aftalt fælles forældremyndighed, og at faderen skulle betale normalbidraget med tillæg af 100 % til fællesbarnet.

Der var tale om en § 16, jf. § 17-aftale.

Ved dom af 27. februar 1987 fik moderen tillagt forældremyndigheden alene.

Antaget, at ophør af fælles forældremyndighed ikke er en væsentlig ændring i henseende til børnelovens § 17.

Officielle noter

Ingen