Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udgifter til renter og afdrag på lån til en bil kunne ikke fratrækkes ved opgørelsen af faderens indkomst, idet faderen samtidig modtog skattefri kørselsgodtgørelse fra sin arbejdsgiver og derfor alene kunne foretage skattemæssige afskrivninger eller fratrække øvrige udgifter på bilen i det omfang, de samlede udgifter oversteg den udbetalte kørselsgodtgørelse.

Den fulde tekst

Børnebidrag. Indkomstopgørelsen. Kørselsgodtgørelse. Kørselsfradrag.


I en sag om børnebidrag gjorde faderen gældende, at der, inden bidraget skulle fastsættes, i hans årlige indkomst skulle fradrages 66.000 kr., som var hans udgifter til bil i forbindelse med hans erhverv som repræsentant. Udgifterne hidrørte fra det lån, faderen havde optaget til køb af bilen.

Familieretsdirektoratet fik af Statsskattedirektoratet oplyst, at personer, der som lønmodtagere modtager skattefri kørselsgodtgørelse, hvilket faderen gjorde, alene kan foretage skattemæssige afskrivninger eller fratrække øvrige udgifter på bilen i det omfang de samlede udgifter beløbsmæssigt overstiger den udbetalte kørselsgodtgørelse.

Faderen have ikke i sin årsopgørelse fratrukket faktiske udgifter til bilen udover eventuelle renteudgifter, og Familieretsdirektoratet lagde således til grund, at faderen ikke havde udgifter, der ikke dækkedes af den udbetalte skattefrie kørselsgodtgørelse, hvorfor de opgivne udgifter i forbindelse med billånet ikke burde fratrækkes inden bidragets fastsættelse.

Officielle noter

Ingen