Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet stadfæstede en af statsamtet truffet afgørelse om afslag på bortfald af hustrubidrag som følge af samliv med trediemand. Hustruen og trediemanden boede ikke sammen og havde ikke fælles økonomi, men de besøgte hinanden i weekenderne og under tiden midt i ugen. De havde ikke været på ferie sammen, foretog ikke indkøb sammen og havde ingen sammenblandede personlige ejendele.

Den fulde tekst

Ægtefællebidrag/hustrubidrag. T-samliv. Ikke fælles bopæl/økonomi.


Statsamtet afslog at lade et hustrubidrag bortfalde på grund af hustruens samliv med trediemand.

Fællesskabet bestod i weekendbesøg og besøg nu og da i ugens løb. Parterne havde ikke været på ferie sammen, foretog ikke indkøb sammen og havde ingen sammenblandede personlige ejendele.

Civilretsdirektoratet tiltrådte statsamtets afgørelse.

Officielle noter

Ingen